Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Marzena Maj nowym Prezesem Fundacji Rodziny Maj im. Piotra Maja 

9 czerwca 2022 r. jednogłośną decyzją Rady Fundacji funkcję Prezesa Fundacji Rodziny Maj im. Piotra Maja objęła Marzena Maj. Zastąpiła Katarzynę Widerę, która piastowała to stanowisko w trakcie kończącej się kadencji, a także współtworzyła fundację w 2020 r.

Marzena Maj od lat dba o ofiary pożarów w budynkach. Włącza się w liczne akcje charytatywne oraz zbiórki pomocowe. Oprócz działalności na rzecz ofiar pożarów troszczy się o podniesienie jakości życia polskich dzieci dotkniętych ubóstwem. Uczestniczy również w akcjach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy – organizuje domy dla dziesiątek matek z dziećmi oraz transport apteczek pierwszej pomocy na tereny ogarnięte wojną.

Aktualnie Marzena Maj zajmuje stanowisko Wiceprezesa firmy SMAY Sp. z o.o. Z firmą jest związana od początku jej działalności; od 13 lat angażuje się w rozwój innowacyjnych systemów bezpieczeństwa pożarowego. Współorganizowała projekt badawczy oraz kampanię „Bezpieczna ewakuacja”, których celami było pokazanie skutków pożarów oraz opracowanie skutecznych systemów chroniących życie ludzi w budynkach. Ukończyła POU-Oxford Brookes University oraz należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP).